Gabaryty, elektrośmieci i odpady niebezpieczne już w marcu !!!


Przypominamy, że do 17 marca 2014 r należy zgłosić, do Referatu Gospodarki Odpadami, chęć pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrośmieci) oraz odpadów niebezpiecznych.

gabaryty_0.pngZgłoszeń można dokonać w następujący sposób:

1. pocztą elektroniczną na adres sook@jablonna.pl (w tytule pisząc gabaryty marzec 2014 r.)

2. telefonicznie pod nr tel. 22 76 77 347

3. osobiście w siedziebie Urzędu Gminy Jabłonna na I piętrze, w pokoju nr 3.

Przy każdej z w.w opcji należy podać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres nieruchomości oraz opisać (w przybliżeniu) rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odebrania.