Jak wypełnić deklarację?


Wszystkich Mieszkańców, którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższy wzorem

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób kompostujących odpady w przydomowym kompostowniku

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi