O AZBEŚCIE


Od 2010 roku Urząd Gminy Jabłonna pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Do 2013 roku WFOŚiGW na powyższe zadanie przeznaczał do 100% poniesionych kosztów. W bieżącym roku procent dofinansowania wynosi do 85%. Z tego wynika, że właściciele nieruchomości mają wkład własny od 15% w górę (w zależności od przyznanych środków). Czy sytuacja zmieni się w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wiemy. Na początku roku WFOŚiGW podaje do wiadomości "Kalendarium naboru wniosków...". Wówczas dowiemy się, czy? na jakiej zasadzie? z jakim dofinansowaniem [w %], będzie realizowane zadanie pt: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego". Dopiero wtedy mieszkańcy Gminy Jabłonna (nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) będą mogli zgłaszać wnioski o usunięcie azbestu z ich nieruchomości. W razie jakichkolwiek pytań związanych z tematem prosimy dzwonić do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 22 76 77 329. Z przyjemnością udzielimy wszystkich potrzebnych informacji. 

W maju bieżącego roku, Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA było organizatorem seminarium upowszechniającego wiedzę i dobre praktyki w ramach Kampanii antyazbestowej. Poproszono nas abyśmy w ramach dobrych praktyk przygotowali prezentację - jak Gmina Jabłonna realizuje program usuwania azbestu?  Poniżej zamieszczamy prezentację z dnia 27 maja 2014 r., dotyczącą usuwania azbestu na terenie Gminy Jabłonna. Życzymy miłej lektury.

A co w 2014 roku?

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gminie Jabłonna przyznana została dotacja w wysokości 13 500 zł na realizację ww. zadania, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości do 6750,00 zł (co stanowi do 41,235 % kosztu kwalifikowanego zadania) i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości do 6750,00 zł (co stanowi do 41,235 % kosztu kwalifikowanego zadania), co łącznie stanowi 82,47% kosztu kwalifikowanego zadania.

Wkład własny każdego wnioskodawcy w realizację zadania stanowi: 17,53 % kosztu kwalifikowanego zadania na danej nieruchomości.
Ilość wniosków złożonych w 2014r.: 17, w tym 1 rezygnacja z realizacji zadania.
Wykonawca zadania: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.
Termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2014r.
Termin zakończenia prac: najpóźniej 30 listopada 2014r.