Odbierz własny numer konta do opłaty śmieciowej.


W Urzędzie Gminy Jabłonna, w pokoju nr 3 na I piętrze, w Referacie Gospodarki Odpadami, można odebrać indywidualny numer konta bankowego, na które będzie można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Indywidualny numer konta jest wygenerowny dla ponad czterech tysięcy nieruchomości. Ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu dokonywania wpłat. Jednocześnie przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna, bez wezwania, do 15-go każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc. Terminy wpłat w 2014 roku sąanalogiczne do 2013 roku, czyli za styczeń termin płatności jest do 15 lutego itd. 

Do momentu otrzymania przez właścicieli posesji indywidualnych kont bankowych prosimy o dalsze dokonywanie wpłat na dotychczasowe konto: 88 8013 1016 2002 0009 7014 0034.

W razie pytań, wątpliwości, ustalenia innej formy przekazania indywidualnego numeru konta, prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym 22 76 77 347 lub e-mail: sook@jablonna.pl.