Pierwsze opłaty za śmieci


Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wpłaca do 15 dnia następnego miesiąca, czyli za lipiec termin opłaty przypada do dnia 15 sierpnia, za sierpień do 15 września itd.

Obecnie trwają prace nad wygenerowaniem indywidualnych numerów kont dla właścicieli nieruchomości. Kiedy prace zostanązakończone, otrzymacie Państwo informacje o indywidualnych numerach kont (e-mail lub poczta tradycyjna).

Do czasu otrzymania informacji o indywidualnym numerze konta opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prosimy wnosić na konto Urzędu Gminy Jabłonna: 88 8013 1016 2002 0009 7014 0034.

WZÓR PRZELEWU