Pojemniki BŁYSKU?


W ostatnim czasie dotarły do nas informacje, że Spółka Toensmeier Błysk wysłała, do części mieszkańców Gminy Jabłonna, pisma dotyczące sprzedaży pojemników. Ustaliliśmy, że nasi mieszkańcy otrzymali tą informację omyłkowo. Przedstawiciel Spółki Toensmeier Błysk zapewnia, że "nie zostaną poczynione żadne dalsze działania w kierunku sprzedaży lub odbioru pojemników" z terenu Gminy Jabłonna.
W razie wystąpienia podobnych problemów z pojemnikami na odpady komunalne, które otrzymaliście Państwo w ramach Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jabłonna, proszę o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - tel. 22 76 77 347, e-mail: sook@jablonna.pl.