Zasady reklamacji


Firma Sita Polska nie odebrała Tobie śmieci w terminie? Nie wiesz co masz teraz zrobić? Zgłoś reklamację do Gminy.

Reklamację można złożyć na trzy sposoby:

1 - osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna w pokoju nr 3 na I piętrze;

2 - telefonicznie pod numererm telefonu 22 76 77 347,

3 - korespondencyjnie na adres e-mail: sook@jablonna.pl.

Godziny pracy Urzędu Gminy Jabłonna: Pn 8:00-18:00, Wt-Czw 8:00-16:00, Pt 8:00-14.00

Aby złożyć reklamację, należy wiedzieć, czy jest ona zasadna. Odpady komunalne zmieszane lub odpady segregowane powinny być przygotowane do odbioru w dniu wynikającym z harmonogramu, przed godziną 7:00. Firma odbiera odpady od godziny 7:00 do 20:00. Jeśli spóźniłeś się z wystawieniem odpadów w terminie, to odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie, wynikającym z harmonogramu. W takiej sytuacji reklamacja będzie bezzasadna. Jeśli firma nie odbierze odpadów w terminie, w podanym wyżej przedziale czasowym, to następnego dnia należy zgłosić reklamację, podając adres, nr telefonu kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów (zmieszane lub segregowane). Reklamacje Gmina wysyła do Firmy, która ma 24 godziny od otrzymania korespondencji, na realizację reklamacji.