Znaki na opakowaniach


Każdy z nas robi zakupy. Produkty, które są w grupie naszego zainteresowania najczęściej są w opakowaniach. Na opakowaniach widzimy różne oznakowania, których rozszyfrowanie może nam sprawić kłopot. Poniżej, za pomocą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. Nr 94 poz. 927), postaramy się rozszyfrować te znaki. 

1. Aluminium

d20040927_1.jpg

2. Politereftalan etylenu

d20040927_21.jpg

3. Polietylen dużej gęstości

d20040927_3.jpg

4. Polichlorek winylu

d20040927_4.jpg

5. Polietylen małej gęstości 

d20040927_5.jpg

6. Polipropylen

d20040927_6.jpg

7. Polistyren 

d20040927_7.jpg

8. Wzór oznakowania opakowań określający możliwość wielokrotnego użytku opakowania

d20040927_22.jpg

9. Wzór oznakowania opakowań określający przydatność opakowania do recyklingu

d20040927_33.jpg