Czerwiec 2013


Pierwsze opłaty za śmieci

Do 15 sierpnia mieszkańcy Gminy Jabłonna mieli obowiązek dokonać opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.