Lipiec 2013


Opłaty za śmieci

Do 15 sierpnia mieszkańcy Gminy Jabłonna mieli obowiązek dokonać opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wpłaca do 15 dnia następnego miesiąca, czyli za lipiec termin opłaty przypada do dnia 15 sierpnia, za sierpień do 15 września itd.

Obecnie trwają prace nad wygenerowaniem indywidualnych numerów kont dla właścicieli nieruchomości. Kiedy prace zostaną zakończone, otrzymacie Państwo informacje o indywidualnych numerach kont (e-mail lub poczta tradycyjna).

Co to jest GPSZOK?

GPSZOK - Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów to punkt, do którego mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą dostarczyć, nieodpłatnie określone poniżej rodzaje odpadów komunalnych.