Wrzesień 2013


10 000 odsłon przekroczone

Od 1 września br. do dziś (24 września) strona poświęcona Systemowi Odbioru Odpadów Komunalnych przekroczyła 10 000 odsłon.

KOMPOSTUJESZ - ZYSKUJESZ

Czy wiesz, że Polska ma zobowiązania dotyczące osiągnięcia poziomów założonych przez Unię Europejską w dziedzinie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych?

Zgodnie z przepisami: - do końca 2010 r. ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska ma wynosić nie więcej niż 75%; - do końca 2013 r. nie więcej niż 50%; do końca 2020 r. nie więcej niż 35% w stosunku do ilości wytwarzanych w 1995 r. Recykling organiczny jest najbardziej przyjazną dla środowiska formą unieszkodliwiania odpadów. 

Z innej beczki

Mamy dobrą wiadomość. Przygotowaliśmy II edycję mapy turystycznej Gminy Jabłonna. Oprócz mapy topograficznej w skali 1:25000 (+ plany miejscowości: Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska w skali 1:10000) z naniesionymi m.in. szlakami rowerowymi i pieszymi oraz walorami przyrodniczymi (pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, Natura 2000) i historycznymii (obiekty zabytkowe) znajdziesz opisy i zdjęcia naszej gminy.

Rozwiąż krzyżówkę - wygraj zgniatarkę

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłonna do udziału w konkursie ekologicznym - Rozwiąż krzyżówkę. 

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Jabłonna - właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, segregują odpady oraz wnoszą w terminie opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Konkurs trwa od dziś do 30 września 2013 roku.