Listopad 2013


Odbierz własny numer konta do opłaty śmieciowej.

W Urzędzie Gminy Jabłonna, w pokoju nr 3 na I piętrze, w Referacie Gospodarki Odpadami, można odebrać indywidualny numer konta bankowego, na które będzie można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.