Styczeń 2014


Pozbądź się azbestu.

Wójt Gminy Jabłonna w 2014r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2014r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.