Marzec 2014


Pamiętaj o opłatach za śmieci

Pamiętaj, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jabłonna, bez wezwania. Opłata powinna być wnoszona do 15-tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Podstawą do zapłaty jest złożona deklaracja. Przypominamy, że za 2013 rok należało wpłacić 6 rat od miesiąca lipca do grudnia.