Sierpień 2014


O AZBEŚCIE

Od 2010 roku Urząd Gminy Jabłonna pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Do 2013 roku WFOŚiGW na powyższe zadanie przeznaczał do 100% poniesionych kosztów. W bieżącym roku procent dofinansowania wynosi do 85%. Z tego wynika, że właściciele nieruchomości mają wkład własny od 15% w górę (w zależności od przyznanych środków). Czy sytuacja zmieni się w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wiemy. Na początku roku WFOŚiGW podaje do wiadomości "Kalendarium naboru wniosków...".