Styczeń 2015


Pozbądź się azbestu

Wójt Gminy Jabłonna w 2015r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż, odbiór i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2015r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wypełnij ankietę

Ankieta dotycząca odbioru śmieci na terenie Gminy Jabłonna.