Rejon XII ZMIANY!!!

Drodzy Mieszkańcy z rejonu XII

Uprzejmie informujemy, że firma "SITA" pomyłkowo przyjechała w dniu 07.02.2015 po odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z harmonogramem odbiór odpadów komunalnych w rejonie XII   w m-cu lutym odbędzie się 14 i 28.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i liczymy na Państwa wyrozumiałość. 

Pozbądź się azbestu

Wójt Gminy Jabłonna w 2015r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż, odbiór i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2015r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wypełnij ankietę

Ankieta dotycząca odbioru śmieci na terenie Gminy Jabłonna.

Pojemniki BŁYSKU?

W ostatnim czasie dotarły do nas informacje, że Spółka Toensmeier Błysk wysłała, do części mieszkańców Gminy Jabłonna, pisma dotyczące sprzedaży pojemników. Ustaliliśmy, że nasi mieszkańcy otrzymali tą informację omyłkowo. Przedstawiciel Spółki Toensmeier Błysk zapewnia, że "nie zostaną poczynione żadne dalsze działania w kierunku sprzedaży lub odbioru pojemników" z terenu Gminy Jabłonna.

O AZBEŚCIE

Od 2010 roku Urząd Gminy Jabłonna pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Do 2013 roku WFOŚiGW na powyższe zadanie przeznaczał do 100% poniesionych kosztów. W bieżącym roku procent dofinansowania wynosi do 85%. Z tego wynika, że właściciele nieruchomości mają wkład własny od 15% w górę (w zależności od przyznanych środków). Czy sytuacja zmieni się w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wiemy. Na początku roku WFOŚiGW podaje do wiadomości "Kalendarium naboru wniosków...".

SMSy ruszyły !

Cały czas pracujemy nad usprawnianiem Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jabłonna.

INFORMATOR ELEKTRONICZNY - zapisz się.

Przygotowaliśmy nowe rozwiązanie, którego celem jest usprawnienie komunikacji między nami. Pod koniec zeszłego tygodnia ok 2 tysięcy mieszkańców otrzymało maila, którego treść zamieszczmy poniżej. Jeśli jesteś zainteresowana/y otrzymywaniem od nas ważnych informacji, dotyczących Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych, napisz do nas pod adres zwrot@jablonna.pl podając swoje imię, nazwisko i adres, spod którego odbierane są śmieci. Zapraszamy.

 

Wspomnieli o nas w radiu.

Jest nam miło poinformować Państwa, że nasza Gmina Jabłonna, została wymieniona w Polskim Radiu, jako pozytywny przykład gminy, która była gotowa do wprowadzenia systemu odbioru śmieci, jeszcze przed lipcem 2013 roku.

Pamiętaj o opłatach za śmieci

Pamiętaj, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jabłonna, bez wezwania. Opłata powinna być wnoszona do 15-tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Podstawą do zapłaty jest złożona deklaracja. Przypominamy, że za 2013 rok należało wpłacić 6 rat od miesiąca lipca do grudnia.
           

Strony