Czy posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków?

Aktualizujemy gminną bazę danych o stosowanych, na terenie Gminy Jabłonna, urządzeniach do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Pozbądź się azbestu.

Wójt Gminy Jabłonna w 2014r. kontynuuje realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna”. Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości poprzez ich demontaż i utylizację. Pomoc ta uzależniona jest od uzyskania przez Gminę Jabłonna w 2014r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych

Drodzy Mieszkańcy. Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych na lata 2015 r - VI.2017 r. Wydrukowane harmonogramy zostaną dostarczone do Państwa w najbliższym możliwym czasie, przy odbiorze odpadów komunalnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 22 76 77 347.

Przewodnik po segregacji ...

Pod koniec grudnia 2013 r firma Sita Polska, realizująca odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Jabłonna, dostarczy do Państwa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Do harmonogramów na 2014 r. i I połowę 2015 r., dołączone zostaną broszury "Przewodnik po segregacji w Gminie Jabłonna". Mamy nadzieję, że przewodnik pomoże Państwu prawidłowo segregować odpady oraz poszerzy Waszą świadomość ekologiczną. Broszurę można również otrzymać w Urzędzie Gminy Jabłonna w kancelarii na parterze lub w pokojach 3 i 6 na I piętrze. 

Odbierz kompostownik - za darmo !!!

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jabłonna do odbioru kompostownika. Wszyscy, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o wypełnienie ankiety, kompostownik mają gwarantowany. Pozostali otrzymają kompostowniki do wyczerpania zapasów. 

ABC KOMPOSTOWANIA

Poniżej zamieszczmy instrukcję, która może pomóc w prawidłowym i efektywnym kompostowaniu odpadów biodegradowalnych.

 

Odbierz własny numer konta do opłaty śmieciowej.

W Urzędzie Gminy Jabłonna, w pokoju nr 3 na I piętrze, w Referacie Gospodarki Odpadami, można odebrać indywidualny numer konta bankowego, na które będzie można dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10 000 odsłon przekroczone

Od 1 września br. do dziś (24 września) strona poświęcona Systemowi Odbioru Odpadów Komunalnych przekroczyła 10 000 odsłon.

KOMPOSTUJESZ - ZYSKUJESZ

Czy wiesz, że Polska ma zobowiązania dotyczące osiągnięcia poziomów założonych przez Unię Europejską w dziedzinie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych?

Zgodnie z przepisami: - do końca 2010 r. ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska ma wynosić nie więcej niż 75%; - do końca 2013 r. nie więcej niż 50%; do końca 2020 r. nie więcej niż 35% w stosunku do ilości wytwarzanych w 1995 r. Recykling organiczny jest najbardziej przyjazną dla środowiska formą unieszkodliwiania odpadów. 

Z innej beczki

Mamy dobrą wiadomość. Przygotowaliśmy II edycję mapy turystycznej Gminy Jabłonna. Oprócz mapy topograficznej w skali 1:25000 (+ plany miejscowości: Jabłonna, Chotomów i Dąbrowa Chotomowska w skali 1:10000) z naniesionymi m.in. szlakami rowerowymi i pieszymi oraz walorami przyrodniczymi (pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, Natura 2000) i historycznymii (obiekty zabytkowe) znajdziesz opisy i zdjęcia naszej gminy.

Strony