Rozwiąż krzyżówkę - wygraj zgniatarkę

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłonna do udziału w konkursie ekologicznym - Rozwiąż krzyżówkę. 

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Jabłonna - właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, segregują odpady oraz wnoszą w terminie opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Konkurs trwa od dziś do 30 września 2013 roku. 

Zbliża się termin odbioru gabarytów...

Przypominamy, że do 9 września mieszkańcy mogą zgłosić chęć pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i odpadów niebezpiecznych. Zgłoszenia można dokonać na 3 sposoby: 

1. dzwoniąc do nas pod nr tel 22 76 77 347, 

2. pisząc e-mail: sook@jablonna.pl

3. osobiście zgłaszając w U.G. Jabłonna, na I p. w pokoju nr 3.

Znaki na opakowaniach

Każdy z nas robi zakupy. Produkty, które są w grupie naszego zainteresowania najczęściej są w opakowaniach. Na opakowaniach widzimy różne oznakowania, których rozszyfrowanie może nam sprawić kłopot. Poniżej, za pomocą rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. Nr 94 poz. 927), postaramy się rozszyfrować te znaki. 

1. Aluminium

Zasady reklamacji

Firma Sita Polska nie odebrała Tobie śmieci w terminie? Nie wiesz co masz teraz zrobić? Zgłoś reklamację do Gminy.

Reklamację można złożyć na trzy sposoby:

1 - osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna w pokoju nr 3 na I piętrze;

2 - telefonicznie pod numererm telefonu 22 76 77 347,

3 - korespondencyjnie na adres e-mail: sook@jablonna.pl.

Godziny pracy Urzędu Gminy Jabłonna: Pn 8:00-18:00, Wt-Czw 8:00-16:00, Pt 8:00-14.00

Opłaty za śmieci

Do 15 sierpnia mieszkańcy Gminy Jabłonna mieli obowiązek dokonać opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wpłaca do 15 dnia następnego miesiąca, czyli za lipiec termin opłaty przypada do dnia 15 sierpnia, za sierpień do 15 września itd.

Obecnie trwają prace nad wygenerowaniem indywidualnych numerów kont dla właścicieli nieruchomości. Kiedy prace zostaną zakończone, otrzymacie Państwo informacje o indywidualnych numerach kont (e-mail lub poczta tradycyjna).

Co to jest GPSZOK?

GPSZOK - Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów to punkt, do którego mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą dostarczyć, nieodpłatnie określone poniżej rodzaje odpadów komunalnych.

Pierwsze opłaty za śmieci

Do 15 sierpnia mieszkańcy Gminy Jabłonna mieli obowiązek dokonać opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Strony