Azbest


Od 2010 roku Urząd Gminy Jabłonna pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki na zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Do 2013 roku WFOŚiGW na powyższe zadanie przeznaczał do 100% poniesionych kosztów. W bieżącym roku procent dofinansowania wynosi do 85%. Z tego wynika, że właściciele nieruchomości mają wkład własny od 15% w górę (w zależności od przyznanych środków). Czy sytuacja zmieni się w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wiemy. Na początku roku WFOŚiGW podaje do wiadomości "Kalendarium naboru wniosków...". Wówczas dowiemy się, czy? na jakiej zasadzie? z jakim dofinansowaniem [w %], będzie realizowane zadanie pt: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego". Dopiero wtedy mieszkańcy Gminy Jabłonna (nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) będą mogli zgłaszać wnioski o usunięcie azbestu z ich nieruchomości. W razie jakichkolwiek pytań związanych z tematem prosimy dzwonić do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 22 76 77 329. Z przyjemnością udzielimy wszystkich potrzebnych informacji. 

W maju bieżącego roku, Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA było organizatorem seminarium upowszechniającego wiedzę i dobre praktyki w ramach Kampanii antyazbestowej. Poproszono nas abyśmy w ramach dobrych praktyk przygotowali prezentację - jak Gmina Jabłonna realizuje program usuwania azbestu?  Poniżej zamieszczamy prezentację z dnia 27 maja 2014 r., dotyczącą usuwania azbestu na terenie Gminy Jabłonna. Życzymy miłej lektury.