Przeterminowane leki


Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach istnieje konieczność oddzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Przeterminowane i niewykorzystane leki, stanowią odpad niebezpieczny i nie należy pozbywać się ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Ze względu na to, iż leki zbudowane są z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną powinny być poddawane utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.dsc_2333.jpg

W czterech aptekach na terenie Gminy Jabłonna oraz w Ośrodku Zdrowia w Chotomowie ustawione zostały specjalistyczne pojemniki typu "Konfiskator" do selektywnego zbierania przeterminowanych i niewykorzystanych leków. "Konfiskatory” są nowoczesnymi urządzeniami skonstruowanymi specjalnie na potrzeby zbiórki leków, a ich budowa uniemożliwia dostęp do zawartości przypadkowym osobom. 

Mieszkańcy Gminy Jabłonna, którzy posiadają i chcą się pozbyć przeterminowanych lub niewykorzystanych leków, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w specjalistycznych pojemnikach w następujących punktach na terenie Gminy Jabłonna:

1. OŚRODEK ZDROWIA W CHOTOMOWIE, UL. PARTYZANTÓW 10A, TEL. (22) 772-62-95

2. APTEKA W JABŁONNIE, UL. PARKOWA 1, TEL. (22) 428-10-10

3. APTEKA W JABŁONNIE, UL. ZEGRZYŃSKA 8, TEL. (22) 732-13-04

4. APTEKA W CHOTOMOWIE, UL. STRAŻACKA 8, TEL. (22) 772-62-54

5. APTEKA POGODNA W CHOTOMOWIE, ul. PARTYZANTÓW 9, tel. (22) 772-62-54

Do pojemników należy wrzucać leki w postaci: tabletek i drażetek, ampułek, aerozoli, maści, proszków, syropów, kropli oraz roztworów w szczelnie zamkniętych opakowaniach, pozbawionych tekturowych pudełek. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna, tel. (22) 76-77-347.